Commanders U-Z
Uchino Shinji
Uda Keitai
Uemura Niwazo
Ueno Tadahiro
Ueno Toshitake
Uesugi Kazuaki
Uesugi Sadao
Ugaki Kanji
Ukita Hidehiko
Uno Kameo
Uozumi Jisaku
Usuki Shuichi
Utsuki Hidejiro
Wada Mutsuo
Wakabayashi Seisaku
Wanami Hoichi
Watanabe Hisashi
Watanabe Katsuji
Watanabe Masaki
Watanabe Tokushiro
Yajima Yasuo
Yamada Kaoru
Yamada Takashi
Yamaguchi Kazuo
Yamaguchi Kozaburo
Yamaguchi Nobuichi
Yamamoto Akira
Yamamoto Hideo
Yamamoto Yoshio
Yamamoto Iwata
Yamamoto Yasuhisa
Yamanaka Yoshiaki
Yamane Gon
Yamazaki Shigeaki
Yamazaki Toshio
Yano Yoshitoshi
Yasoshima Keizo
Yatsushiro Sukeyoshi
Yokota Minoru
Yokoyama Sugao
Yonehara Minoru
Yoneyama Jungo
Yoshikawa Yasuhira
Yoshimatsu Tamori
Yoshimura Iwao
Yoshitome Zennosuke
Yoshitomi Setsuzo
Yoshiyama Hiakuju
Yoshizawa Chiaki
Yuasa Hiroshi
Yuchi Jun
Yuchi Shusei

Home Index